<pre id="8fxu0"><s id="8fxu0"><xmp id="8fxu0">
<cite id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s></cite>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<cite id="8fxu0"></cite>
<cite id="8fxu0"></cite>
<cite id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s></cite>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"><xmp id="8fxu0">
<cite id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s></cite>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"><xmp id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<cite id="8fxu0"><pre id="8fxu0"><div id="8fxu0"></div></pre></cite>
<cite id="8fxu0"></cite>
<cite id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s></cite>
<cite id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></cite>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<xmp id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"><div id="8fxu0"></div></pre></s>
<cite id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></cite>

<s id="8fxu0"></s>
<s id="8fxu0"><pre id="8fxu0"></pre></s>
<s id="8fxu0"></s>
<cite id="8fxu0"></cite>
<cite id="8fxu0"><s id="8fxu0"></s></cite>
歡迎訪問襄陽博亞精工裝備股份有限公司官網
聯系電話:0710-3228878
職位 工作地點 招聘人數 發布時間 職位介紹
機械工程師 襄陽 30 2021-05-02 查看詳情
銷售工程師 襄陽 10 2021-05-20 查看詳情
管培生 襄陽 15 2021-05-02 查看詳情
會計 襄陽 2 2021-05-02 查看詳情
加工中心 襄陽 5 2021-05-02 查看詳情
裝配工/裝配鉗工 襄陽 30 2021-05-02 查看詳情
普車/數控車 襄陽 4 2021-05-02 查看詳情
精沖操作工 襄陽 5 2021-05-02 查看詳情
模具鉗工 襄陽 2 2021-05-02 查看詳情
電氣鉗工 襄陽 5 2021-05-02 查看詳情
磨工 襄陽 8 2021-05-02 查看詳情
銑工 襄陽 6 2021-05-02 查看詳情
焊工 襄陽 5 2021-05-02 查看詳情